Test 1 Het onderzoek
In 1988 is het Schrijver systeem® wetenschappelijk getest. Dit onderzoek bestond uit twee testen, de resultaten van test 1, die hieronder staan afgebeeld, laten een uitstekend resultaat zien. In deze test is het waterverbruik van twee proefmuren geregistreerd gedurende 12 weken. Beide muren hebben 3 weken de gelegenheid gehad om vocht op te nemen uit voorraadbakken totdat het verzadigingspunt was bereikt en het verbruik van water uit de vaten tot een minimum was teruggelopen.
Tabel 1 laat een aanmerkelijk verschil zien tussen muur A (met het Schrijver systeemŽ) en de gewone muur wat betreft de relatieve luchtvochtigheid (RV).
Meetgegevens in de spouw
datum   muur A   muur B   verschil A-B in %
21 november   83% RV   95% RV   12% RV
19 december   62% RV   94% RV   32% RV
21 januari   50% RV   82% RV   32% RV
 
Meetgegevens in achterliggende ruimte
datum   muur A   muur B   verschil A-B in %
21 november   42% RV   57% RV   15% RV
21 januari   31% RV   49% RV   18% RV

tabel1
afname relatieve vochtigheid met Schrijver systeem afname relatieve vochtigheid zonder Schrijver systeem

grafiek 1
 Test 2 Meetresultaten
Tijdens het onderzoek werd uit de muur met het Schrijver systeemŽ (muur A) per element per dag 339 ml water afgevoerd. Muur B, zonder elementen, voerde slechts 140 ml water af (tabel 2). Een verschil van bijna 200 ml per element per dag!
datum

muur A
met Schrijver® systeem

muur B
zonder Schrijver® systeem
verschil A-B in ml
28 oktober 0 ml 0 ml 0 ml
6 november 1350 ml 830 ml 485 ml
12 november 3000 ml 1720 ml 1280 ml
27 november 3649 ml 1000 ml 2649 ml
14 december 4600 ml 1850 ml 2750 ml
2 januari 5300 ml 950 ml 4350 ml
totaal met wind 52123 ml 21539 ml 30584 ml

tabel 2

De invloed van het Schrijver systeemŽ op de relatieve luchtvochtigheid (RV) is ook gemeten (tabel 1). Ook hier waren de resultaten opmerkelijk: De RV in de afgesloten ruimte achter muur A, waar het Schrijver systeemŽ werd toegepast, was 30% lager dan de RV in de ruimte achter de normale muur. Een opmerkelijke prestatie! Hier is een duidelijk verschil te zien tussen muur A en muur B. Na 11 weken was het verschil met maar twee elementen meer dan 30 liter! Tevens moet opgemerkt worden dat de werking van het Schrijver systeem® een continu proces is en dus ook na deze 11 weken vocht zal blijven afvoeren.

 

muur A

muur B
verschil A-B in ml
totaal zonder wind 72 ml 9 ml 63 ml

tabel 3
Ook zonder wind voert muur A met het Schrijver® systeem beduidend meer water af dan muur B, de gewone muur(tabel 3).
waterverbruik in mililiters

grafiek 2
 Conclusie
Het Schrijver systeem® vormt een essentiële factor bij het bestrijden, voorkomen en beheersen van vochtproblemen. De multifunctionele werking (zowel droge muren als een vermindering van de relatieve vochtigheid binnenshuis) van het systeem brengt overeenstemming tussen de noodzaak van een droog en ge-zond leefklimaat en een aanmerkelijk lagere energierekening. Het systeem bevordert een langere levensduur van het gebouw. Kortom een uniek, milieuvriendelijk systeem dat in het vochtige Nederland in geen enkel huis mag ontbreken!
volgende pagina